terryvanerp.nl valt onder Colani Internet Media

Colani Internet Media streeft ernaar om correcte en actuele informatie te verstrekken.

Colani Internet Media kan echter niet garanderen dat de informatie juist is op het moment dat deze wordt ontvangen of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Daarom kunnen aan de informatie uit deze website geen rechten worden ontleend en wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade als gevolg van onjuiste en/of gedateerde informatie, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.

U kunt aan de informatie op onze websites en in onze databases, zoals die worden weergegeven, geen rechten ontlenen.

Colani Internet Media behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande waarschuwing, wijzigingen in de informatie die op deze website getoond wordt, aan te brengen.

Colani Internet Media aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van websie of databases of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze te raadplegen.

Colani Internet Media aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen.
Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Colani Internet Media niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Deze site is met zorg samengesteld. Mocht u toch fouten of onvolledigheden tegenkomen of vragen hebben dan wordt het erg op prijs gesteld als u dit per e-mail of via Contact laat weten.